امروزه قراردادهای پیمانکاری براساس شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت پیمان مورد نظر خود، قرارداد را تعیین کنند. اما موارد درج‌شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند در تضاد با مواد شرایط عمومی پیمان را باشد. از این رو اهمیت مدیریت و رسیدگی به امور پیمان ها امری حیاتی است.

مدیریت و رسیدگی امور پیمان ها

شرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است؛ فصل اول که خود مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان «موافقت‌نامه‌ی شرایط عمومی پیمان» به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره‌ی تضمین می پردازد و اسناد و مدارک موردنیاز برای انعقاد قرارداد را معرفی و تعیین میکند. بخش دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می‌پردازد.

قراردادهایی که در آن اجرای یک پروژه ساخت از سوی کارفرما به شخص حقیقی یا حقوقی سپرده می‌شود را مدیریت پیمان می‌گویند که آن شخص که از این پس پیمانکار نامیده می شود با توافقی درصدی از حجم هزینه ها را بعنوان سود دریافت می کند و نیازی به سرمایه گذاری خود پیمانکار نیست .

سه عامل مهم...

در قراردادهای مدیریت پیمان سه عامل مهم کارفرما، پیمانکار و مشاور نقش تعیین کننده ای دارند که هر یک از آنها در قرارداد دارای وظایف متفاوتی می باشند.

در قرادادهای مدیریت پیمان، پیمانکار بخشی یا تمامی مسئولیت های اجرایی پروژه را بر عهده می‌گیرد. در اینگونه قراردادها مسئولیت ها بین کارفرما، مشاور و پیمانکار توزیع می‌شود. پیمانکار گروه اجرایی خود را به کارفرما معرفی کرده و روش های اجرایی را مشخص می‌کند.

سازندگان در قراردادهای مشارکت در ساخت، عمدتا نگران تأمین هزینه ساخت ساختمان و یا افزایش قیمت ها هستند. در پروژه هایی که کارفرما به راحتی توان پرداخت هزینه های پروژه را داشته باشد، قرارداد مدیریت پیمان عمدتاً به صرفه تر است.


کارفرما

کارفرما تامین کننده هزینه های پروژه و مالک پروژه است. معمولا دستورات و تصمیمات اساسی مانند مدت زمان قرارداد، تغییر در روند پروژه و هزینه های مضاعف پروژه توسط ایشان اتخاذ می‌گردد.

شخصی که در زمینه ساخت و قرارداد، اطلاعات و تجربه کافی داشته باشد، می‌تواند کارفرما را نسبت به خطرات، ادعاها و ضررهایی که ممکن است در طول پروژه رخ دهد، آگاه نماید.

کارفرما می‌تواند با یک قرارداد کامل که از نظر فنی، حقوقی و قراردادی تنظیم شده است، ملک و سرمایه خود را بیمه کند.

کارفرما، جهت انجام پروژه نیازمند ساز و کاری می‌باشد که روابط بین طرفین پروژه را تنظیم کرده و بتواند ریسک را به بهترین نحو بین طرفین قرارداد توزیع کند. این ساز و کار می‌تواند از طریق مشاور ارائه شود.


مشاور

  1. کارفرما می‌بایست ذهنیت و نقطه نظرات خود را در خصوص طراحی پروژه، با مشاور مطرح کند. مشاور این نقطه نظرات و خواسته ها را به صورت نقشه و مطالب اجرایی در اختیار مدیر پیمان می‌گذارد.
  2. مشاور بررسی می‌کند که آیا نقشه ها و خواسته های کارفرما در اجرا به نحو مناسب پیاده سازی می‌شود یا خیر

نقش مشاورین در این قراردادها بسیار پررنگ است و در واقع پایین آورنده ریسک قرارداد هستند. زیرا نقش مؤثری در کاهش ادعاهای غیر فنی و بیان غیرمنطقی مبنی بر عدم امکان اجرای برخی از قسمت ها دارند.

مشاور از هرگونه تاخیر غیر مجاز که ممکن است در اینگونه قراردادها رخ دهد، جلوگیری می‌کند.

کارفرما برای تسلط بیشتر بر پروژه و اجرای آن به بهترین و با صرفه ترین شکل، به مشاور نیاز دارد. انتخاب مشاور آگاه توسط کارفرما که کاملا با جزئیات کار و مسائل فنی و مهندسی آشنا باشد، نکته قابل توجهی است.


پیمانکار

مجری، مسئول و سازنده یک پروژه ساخت است.

در این گونه از قراردادها دو مسئله اصلی به شرح ذیل حائز اهمیت می‌باشد:

  • تمام مصالح برای ساخت پروژه توسط چه شخصی(کارفرما یا پیمانکار یا مشاور) تهیه می‌شود.
  • اجرا عملیات های ساختمانی و به کارگیری مصالح به نحو احسنت انجام می‌شود یا خیر

در قراردادهایی که مدیرپیمان هزینه ساخت را پرداخت نمی‌کند، کارفرما یا مشاور وظیفه تهیه و خرید مصالح را به عهده دارند که این روش بهترین  و سودآورترین روش در قراردادهای مدیریت پیمان برای مالکان است.

 شرکت گروه مهندسین فراگامان دلتا با داشتن تجربیات متعدد و نمونه کار های قابل قبول در کشور می تواند پروژه های آن دسته از کارفرمایانی که بدنبال پروژه با کیفیت، خاص، بهینه هستند را به نحو اصولی و صحیح اجراء و تمامیه مراحل صفر تا صد مدیریت و رسیدگی به امور پیمان را انجام رساند. حتما با ما در ارتباط باشید.