امروزه با توجه کم شدن اعتماد اجتماعی در جامعه و هم چنین مشکلات متعددی که حوزه ساختمان در امور شکایت و دعاوی فی مابین (کارفرمایان و پیمانکاران) وجود دارد، یک قرارداد باعث به حداقل رساندن ضرر به طرفین و برقراری اعدالت برای جلب رضایت هردو سوی قرارداد شده و با اخذ مشاوره در امور قراردادها و لحاظ کردن کلیه جوانب میتواند بهترین راه حل جهت اعتماد سازی باشد.

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد                        دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

(حافظ)

لکن این مسئله بسیار حائز اهمیت است که باتوجه به شرایط خاص حاکم بر یک قرارداد از نقطه نظر:

  1. ویژگی هر معامله
  2. نظریات طرفین قرارداد
  3. اوضاع و احوال محیط بر قرارداد از جهات زمان و مکان
  4. سایر خصوصیات دیگر

به مصلحت می باشد تا در تهیه قرارداد ها قبل از تنظیم و انعقاد آن، طرفین قراراداد با یک کارشناس حقوقی متبحر و کاردان مشاوره نموده و قرارداد مورد نظر خود را با در نظر گرفتن جمیع جهات تنظیم نماید.

مشاوره در امور قراردادها

در کشور ما و  در اغلب کشور های دیگر ، انعقاد قراردادها بر پایه قانون مدنی آن کشور نهاده شده است و در ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده: "قرارداد های شخصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است."

هم چنین در ماده 183 همین قانون می گوید:

"عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد"شاید اغراق آمیز باشد اگر گفته شود به تعداد آزادی اراده اشخاص، میتوان نمونه قراردادها را ارائه داد، اما از آنجا که تهیه و تنظیم قراراداد شاید یکی از موارد مهمی باشد که در زندگی تمامی اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی) نقش مهمی دارا می باشد.

مشاوره در امور قراردادها

از این رو شرکت گروه مهندسین فراگامان دلتا با در اختیار داشتن مجرب ترین حقوق دانان و کارشناسان رسمی دادگستری که درحال فعالیت تخصصی در حوزه ساختمان و فعالیت های عمرانی (دولتی) هستند، میتوانند در مشاوره در امور قراردادها و هم چنین بررسی دعاوی و شکواییه طرفین کمک شایانی به تمامی هم وطنان عزیز نماید.

اگر میخواهید با خیالی آسوده در کسب و کاری ورود کنید و هم چنین خرید یا فروش ملک مطمئن داشته باشید،  حتما با ما در ارتباط باشید و از تجربیات ما در این حوزه استفاده کنید....


کتاب نمونه قراردادهای امیر هوشنگ ساسان نژاد