پشتیبانی دفاتر فنی و اجرائی پروژه

برای درک بهتر جایگاه دفتر فنی پروژه و وظایف کارشناس کنترل پروژه و ارائه مهارت‌های موردنیاز در این بخش باید شرح وظایف دفتر فنی پروژه بصورت واضح و مشخص عنوان شود. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از مدیران و کارشناسان باتجربه در بخش‌های کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، سعی شده است تا مهم‌ترین وظایف دفتر فنی پروژه در زمینه پشتیبانی فنی و اجرائی پروژه گردآوری و تدوین شود.

با توجه به اهمیت دفتر فنی پروژه و وظایف کارشناسان کنترل پروژه در تمامه امور عمرانی و ساختمان برای نظم دهی و مدیریت بهتر باید دفتر فنی هر پروژه قلب تپنده آن مجموعه باشد تا با پشتیبانی دفاتر فنی و اجرائی پروژه در بهترین حالت، شیوه، زمان و اقتصادی ترین هزینه انجام پذیرد.

تقسیم بندی دفتر فنی...

بطور کلی اصلی ترین ویژگی دفتر فنی و کارشناس کنترل پروژه به سه دسته زیر تقسیم می شود.

پشتیبانی دفاتر فنی و اجرائی پروژه
 • تهیه گزارش از پروژه
 • کنترل پروژه
 • مستند سازی پروژه

تهیه گزارش از پروژه:

یکی از وظایف کارشناس کنترل پروژه تهیه و ارائه گزارش‌های پروژه به مدیران ارشد است که یکی از مهمترین مواردی که میتوان اشاره کرد:

پشتیبانی دفاتر فنی و اجرائی پروژه
 • گزارش مصالح مصرف‌شده و موردنیاز
 • گزارش هزینه و درآمد فعالیت‌ها طبق قرارداد
 • گزارش پیش‌بینی هزینه، درآمد، زمان و منابع موردنیاز
 • گزارش‌های ادواری روزانه، هفتگی و ماهانه از پروژه
 • گزارش‌های مربوط به کنترل کیفیت
 • گزارش‌های مربوط به پیشرفت پروژه و زمان‌بندی
 • گزارش تغییرات

و بسیاری از گزارشات فنی و تخصیصی برای انتقال هر چه بهتر اطلاعات پروژه به مدیران بالادستی.

کنترل پروژه:

دومین و اصلی ترین وظیفه کارشناس کنترل پروژه ، هدایت و مدیریت همه جانبه پروژه بسوی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پروژه با بکارگیری حداکثر امکانات که موارد زیر بخشی از گسترده ترین و مهم ترین فاکتور آن است:

 • کنترل کیفیت مصالح داده‌شده به پروژه و انطباق آن با مستندات و مشخصات فنی
 • کنترل هزینه و درآمد فعالیت‌ها مطابق قرارداد
 • تهیه و کنترل برنامه زمان‌بندی
 • کنترل راندمان منابع نیروی انسانی و ماشین آلات
 • کنترل کیفی پروژه در تمامه بخش ها
 • کنترل گزارش آزمایشگاه ها

مستند سازی پروژه:

از دیگر وظایف کارشناس کنترل پروژه ، مستند سازی از تمامی فعالیت های پروژه از ابتدا تا پایان باید بهصورت مناسب و تفکیک شده باشد.موارد زیر جزوه مهم ترین پارامتر هاست:

 • مستندسازی مبالغ کار انجام‌شده در قالب صورت جلسه کارکردها
 • مستندسازی برای تحویل کارهای به اتمام رسیده
 • مستندسازی دلایل تأخیرات به وجود آمده
 • مستندسازی وقایع روزانه اتفاق‌افتاده در پروژه
 • بایگانی، کنترل و مستندسازی سوابق نقشه‌هایی چون ساخت
 • پیگیری و بروزرسانی مستندات برون‌سازمانی مانند بخشنامه‌های مربوط
 • بررسی مستندات اولیه پروژه و مقایسه آنها با استاندار ها
 • تهیه و تنظیم و بایگانی مکاتبات پروژه
 • بایگانی مدارک و سوابق فنی مطابق دستورالعمل مستندسازی
 • بررسی و مستندسازی عملکرد پیمانکاران جزء

گروه مهندسین فراگامان دلتا با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و با سابقه در این میتواند مشاوره در خصوص پشتیبانی دفاتر فنی و اجرائی پروژه ، معرفی و بکار گیری نرم افزار ها در این زمینه برای راحتی در مستند سازی و برنامه ریزی که در نهایت منجر به کنترل پروژه خواهد شد، به همکاران و کارفرمایان ارائه دهد.هم چنین خود مشاور و بهیه کننده تعدادی از پروژه های دولتی در حال حاضر در سطح ملی می باشد.

برای اینکه با برنامه ریزی درست، مدیریت پرت، حداکثر سود در پروژتان همراه باشد.حتما با ما در ارتباط و از مشاوران حرفه ای ما در این زمینه کمک بگیرید.