دکترسیامک محمدیکارفرما
مهندس پژمان محمدیمشاور
گروه مهندسین فراگامان دلتاپیمانکار

شرح پروژه: مدیریت پیمان پروژه ویلای لاکچری در شمال کشور به متراژ 300 متر مربع و محوطه سازی 3500 متر مربع در حال انجام است.

طراحی ویلا - مدیریت پیمان - شمال
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - شمال - فراگامان دلتا
طراحی داخلی - ویلا - طراحی سرویس -شمال - فراگامان دلتا