آقای مهندس پیش بیکارفرما
مجتبی عاشوری - مدیر پروژهطراح و پیمانکار

شرح پروژه: متراژ بنا 1900 متر مربع زیر بنا 10720در 14 طبقه دارای 500 متر مربع حیاط و روف گاردن 600 متر و استخر380 متر مربع