گروه مهندسین فراگامان دلتا‌مشاور
گروه مهندسین فراگامان دلتا‌پیمانکار

شرح پروژه:

برای مقاوم سازی تیرها و تیرچه ها ابتدا بخش های آسیب دیده بتنی برداشته میشود و یک لایه ملات ترمیمی روی سطح بتن اجرا شده و بعد از اجرای عملیات ساب زنی، چند لایه پارچه FRP و چند لایه پارچه الیاف کربن CFRP (مطابق طراحی انجام شده) به وسیله رزین روی سطح بتن چسبانده می شود که موجب تقویت خمشی و برشی المان سازه ای می شود. باهمکاری تیمی از اساتید و نخبگان سازه در انجام پروژه مقاوم سازی بنیاد مستضعفان توانسته این پروژه را در کمترین مدت زمان به انجام رسانده.

تصویر شماره-1 جمع آوری نازک کاری و آماده سازی سقف

تصویر شماره-2 اصلاح تیرچه ها با استفاده از ملات ترمیمی مقاوم
تصویر شماره-3 عملیات اجرایی اصلاح تیرچه ها با استفاده از ملات ترمیمی مقاوم
تصاویر شماره-4 تیرچه های اصلاح شده با استفاده از ملات ترمیمی مقاوم
تصاویر شماره-5 تیرچه های اصلاح شده با استفاده از ملات ترمیمی مقاوم
تصاویر شماره-6 عملیات اجرایی اصلاح تیرچه ها با استفاده از ملات ترمیمی مقاوم
تصاویر شماره-7 عملیات اجرایی اصلاح تیرچه ها با استفاده از ملات ترمیمی مقاوم

شرکت گروه مهندسین فراگامان دلتا با داشتن تجربیات در زمینه مقاوم سازی و بازسازی ، میتواند در این زمینه به شما یاری رساند. با ما در ارتباط باشید.