سوله سازه ای فلزی سبک با سقف شیبدار است.به دلیل وزن پایین سوله در برابر زلزله بسیار خوب عمل می کند اما باید آن را در برابر باد مقاوم سازی کرد.

ازسوله ها برای کارگاه ها ، کارخانه ها، انبار ها ،مرغ داری ها، آشیانه های هواپیما، سالن های ورزشی و تالار ها و مکان هایی که نمی خواهیم در وسط سازه ستون داشته باشیم استفاده می کنیم.

به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیر ها و ستون ها نمی توان از مقاطع آماده استفاده کرد و باید اعضا را از تیر ورق ساخت. پس تیر ها وستون ها ی یک سوله مقاطع سرد نوردیده شده هستند.

قاب های اصلی

قاب اصلی از تیر ها و ستون ها تشکیل می شود . تیر اصلی را را اصطلاحا رفتر میگویند.

در ایران مقاطع تیر ها و ستون ها غیر منشوری است.به این معنی که مقطع عضو در طول تغییر می کند. تیرها به دلیل تغییرات گشتاور ارتفاع متغیر است.

تیر ها و ستون ها ابتدا به صورت ورق می باشند ، سپس برش داده می شوند و جوشکاری می شوند.

ستون ها را از قسمت پایین به صفحه ستون و از قسمت بالا به رفتر ها جوش می دهند.این اتصالات از نوع فلنجی می باشند و در موارد محدودی محدودی مثل مقاطع لوله ای از نوع  اتصال جوشی می باشد.

وال پست

وال پست یا ستون های فرعی را در ابتدا و انتهای سوله ها در راستای کاهش سطح بادگیر ستون ها ی اصلی سوله و ایجاد پست بند برای دیوارهای پیرامونی در راستای عرضی سالن تعبیه میشود.

از وال پست به عنوان پایه برای در های ورودی و خروجی وسایل نقلیه بزرگ استفاده می شود.

استرات

اعضای افقی که دو قاب مجور را در چند محل به صورت متقارن به هم وصل می کنند.مقطع این اعضا معمولا قوطی و لوله است.

کابرد های استرت ها

اتصال دو قاب،انتقال نیر بین قاب ها، ایجاد فضای مناسب برای نصب مهار بند های افقی و قائم و تعدیل جابه جایی قاب های میانی سوله در برابر نیرو های جانبی.

استرات ها را به عنوان تکیه گاه جانبی و افزایش دهنده ی ظرفیت عضو ها می شناسند.

استرات ها دارای طولی بین 5 الی 8 متر می باشند وبه کمک جوش به جان تیر و ستون اصلی متصل می شوند.این اتصال از نوع اتصال فلنجی است.

مهار بند

مهار بند ها از نوع اعضا محوری هستند و برای افزایش سختی لوله ها در راستای طول مورد استفاده می گیرند.این اعضا در دو نوع افقی و قائم هستند که برای طراحی فشاری و کششی  استفاده می شوند.

نحوه اتصال  مهار بند ها با استفاده از میل مهار و یا بست قورباغه است.این اعضا از میلگرد، مقطع دوبل نبشی ، قوطی ،لوله و دوبل ناودانی تهیه می شوند.

میل مهار

برای مهار جانبی لاپه ها ، این اعضا را با 2 یا 3 میلگرد در طول به یکدیگر وصل می کنند. میل مهار را اصطلاحا سگرود نیز می گویند.

لاپه

لاپه ها از نوع مقاطع محوری هستند و بر روی دیوار ها و سقف ها مورد استفاده قرار می گیرند که نوع سقفی آن در ایران کمتر از نوع دیواری استفاده می شود.

لاپه ها به منظور اتصال پوشش سقف سوله و دیوار ها ی با پوشش سبک به تیر و ستون ها مورد  استفاده قرار می گیرند.

از لاپه برای پوشش دیوارها و متصل کردن ستون هایی که فواصل زیاد دارند نیز  استفاده می کنند.

نیمرخ مورد استفاده در لاپه ها زد شکلZ ، بشی و یا ناودانی هستند و عموما این مقاطع به صورت سرد نورد شده مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا مقاطع سرد نوردیده شده وزن سبکتری به نسبت مقاطع گرم نورد شده دارند.

لاپه ها را به نام پرلین هم می شناسند.لاپه ها به واسطه پیچ به  نبشی و یا ورق و در انتها به قاب اصلی متصل می شوند.

از این عضو برای جلو گیری از کمانش پیچشی جانبی بال تیر اصلی در قاب در نواحی که بال تحتانی تحت لنگر منفی می باشد استفاده می کنند.به این صورت که بال فشاری را به وسیله یک مهار جانبی(سینه بند)به لاپه ها در دو سمت قاب متصل می کنند.مقطع این عضو عموما نبشی یا ورق است.

جرثقیل

سوله ها معمولا به عنوان کارگاه مورد استفاده قرار می گیرند و جرثقیل بسیار مورد نیاز است.جرثقیل سقفی یکی از پر کاربرد ترین نوع جرثقیل ها است که در دو نوع تک پل و دو پل وجود دارند.

جرثقیل های سقفی به راحتی در دو جهت طول و عرض سوله حرکت می کنند و تمام سطح سوله را پوشش می دهند.

اجزای تشکیل دهنده ی جرثقیل عبارت است از : ارابه و پل و چرخ های راهبر و ریموت

جرثقیل سقفی را بر روی تیر حمال نصب می کنند وتیر حمال بر روی تیر نشیمن یا براکت قرار میگیرد.

فونداسیون

در سوله معمولا از پی های منفرد استفاده می کنند و این پی های منفرد به وسیله کلاف و شناژ به همدیگر متصل می شوند.گاهی اوقات برای افزایش ظرفیت پی از برش گیر استفاده می کنند.


  • اطلاعات شخصی
  • جزوه سازه های فولادی
  • civilica