اعضاء هیات مدیره شرکت گروه مهندسین فراگامان دلتا به شرح زیر می باشد

سرکار خانم مهندس لیلا افروخته‌گان امشی

جناب آقای مهندس علی اصغر ذوالفقار ویشکائی