شکل پذیری قاب خمشی

زمان مطالعه: 4 دقیقه در اینجا ما بدنبال دور کردن تمرکز تنش ها در انتهای تیر که ناشی از چرخش زاویه ای در محل مفصل پلاستیک در جوش و قطعات اتصال به ستون وصل شده و بررسی شکل پذیری قاب خمشی هستیم. هم چنین با توجه به ذات جوش که رفتاری ترد و شکننده دارد و همین طور طبق […]

ادامه