میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، ساختمان آسمان، واحد ۲۰۵
تلفن ثابت: ۰۲۱۸۸۶۵۲۷۰۶ - ۰۲۱۸۸۶۵۲۷۰۵
فکس: ۰۲۱۸۶۰۸۷۳۸۵
info@faragamandelta.com